Input:

61/2020 Sb., Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima Garance

č. 61/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2020
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3 860 Kč.
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 550 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 3 200 Kč u osoby od 15 let