Input:

61/1966 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET", platné do 30.6.2000 Archiv

č. 61/1966 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET", platné do 30.6.2000
[zrušeno nepřímo č. 142/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. července 1966
o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání pamětních stříbrných desetikorun
„VELKÁ MORAVA - 1100 LET“
Ministr financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. a podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
Oddíl I
Vydání mincí po 5 Kčs
§ 1
Dnem 1. srpna 1966 se dávají do oběhu mince po 5,- Kčs (dále jen „mince“).
§ 2
(1) Mince se razí z mědiniklu ve složení 80 dílů mědi a 20 dílů niklu. Hrubá váha mince je 7 g. Průměr mince je 26 mm a její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec - vlnovka, který je proveden vlisem.
(2) Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v obsahu niklu 10/1000.
§ 3
(1) Na líci mince je státní znak Československé socialistické republiky, okolo něj ve dvou řádcích nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Rok výroby je uveden pod dolním okrajem pavézy státního znaku.
(2) Na rubu mince je uprostřed označení hodnoty velkou číslicí „5“. Na pozadí jsou jako symbol výstavby zpodobeny konstrukce stavebních jeřábů, v horní levé části je pěticípá hvězda a níže vpravo stylizovaný květ. Zkratka měnové jednotky „Kčs“ je umístěna při levém okraji. Autorem návrhu mince je akademický sochař Jiří Harcuba, jehož jméno „HARCUBA“ je umístěno pod číslicí „5“.
Oddíl II
Vydání pamětních stříbrných desetikorun „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“
§ 4
U příležitosti zahájení mezinárodního kongresu archeologů v ČSSR v srpnu 1966 se