Input:

61/1965 Sb., Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy Garance

č. 61/1965 Sb., Zákon, kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
[zrušeno nepřímo č. 542/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. června 1965,
kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, ve znění zákonného opatření č. 124/1960 Sb., se doplňuje tak, že za § 6 se vkládá nový § 6a tohoto znění:
㤠6a
Kromě úkolů, stanovených v zákoně č. 41/1957 Sb. (horní zákon) a v jiných předpisech přísluší Ústřednímu báňskému úřadu:
a) vydávat ve spolupráci a v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a v dohodě s Ústřední radou odborů obecné předpisy o výbušinách, vyjímaje předpisy pro výrobu a zpracování výbušnin, které vydávají příslušné ústřední orgány, řídící jejich výrobu;
b) zajišťovat koordinaci podrobnějších bezpečnostně technických předpisů o používání výbušin, které v rámci obecných předpisů o výbušinách vydávají