Input:

61/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/19565 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.) Garance

č. 61/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/19565 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. června 1962
o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a po změněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)
Výměnou nót, schválenou vládou Československé socialistické republiky dne 25. dubna 1962, byla sjednána a dne 1. června 1962 nabyla platnosti dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a po změněné výměnou nót dne 20. května 1961 (č. 29/1956 Sb. a č. 80/1961 Sb.).
Znění nóty ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1962, které obsahuje i český překlad nóty velvyslance Polské lidové republiky v Československé socialistické republice, se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Nóta ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 3. května 1962
V Praze dne 3. května 1962
Vážený soudruhu velvyslanče,
má čest potvrdit příjem Vaší nóty ze dne 3. května 1962 tohoto znění: ,,Mám čest potvrdit, že při jednáních, která probíhala ve Varšavě ve dnech 30. ledna až 3. února 1962 v duchu plného vzájemného porozumění a bratrského přátelství mezi národy Polské lidové republiky a Československé socialistické republiky, bylo dohodnuto dále rozšířit turistické oblasti Úmluvy o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a po změněné výměnou nót dne 20. května 1961, a proto změnit články 2 a 3 uvedené Úmluvy podle jejího článku 14 takto:
„Článek 2
Pro pohraniční turistický ruch se vymezují tato území (dále jen