Input:

61/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce, platné do 24.10.1967 Archiv

č. 61/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce, platné do 24.10.1967
[zrušeno č. 99/1967 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. září 1958,
kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§