Input:

61/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce, platné do 24.10.1967 Archiv

č. 61/1958 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce, platné do 24.10.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 26. září 1958,
kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné