Input:

č. 61/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 61/1957 Sb. rozh. tr.
K pomeru trestných činov urážky verejného činiteľa podľa § 180 tr. zák. a násilia na verejnom činiteľovi podľa § 177 tr. zák.
Hrozbou násilia v zmysle § 177 ods. 1 tr. zák. je aj hrozba budúceho násilia poprípade podmienená budúcimi okolnosťami.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. mája 1957, 2 Tz 56/57.)
Ľudový súd v Trenčíne rozsudkom z 23. októbra 1956 uznal obvineného vinným trestným činom násilia na verejnom činiteľovi podľa § 177 ods. 1 písm. b) tr. zák. a trestným činom urážky verejného činiteľa podľa § 180 tr. zák. preto, že obvinený v podnapitom stave na oddelení verejnej bezpečnosti vyhrážal sa násilím príslušníkovi verejnej bezpečnosti P a okrem toho mu nadával.
Krajský súd v Bratislave na odvolanie okresného prokurátora rozsudkom zo 14. decembra 1956 zrušil rozsudok ľudového súdu a uznal obvineného vinným iba trestným činom urážky verejného činiteľa podľa § 180 tr. zák. aj pokiaľ ide o hrozby vyslovené obvineným voči príslušníkovi verejnej bezpečnosti.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby o odvolaní okresného prokurátora znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Krajský súd má zato, že všetky výroky obvineného, a to ako nadávky použité voči príslušníkovi verejnej bezpečnosti P, tak aj hrozba, že obvinený menovaného príslušníka VB hodí z mostu do Váhu, akonáhle sa najde pre to príležitosť, treba posudzovať ako jeden trestný čin urážky verejného činiteľa podľa § 180 tr. zák. lebo „zo strany obvineného voči príslušníkovi VB ani v prítomnosti, ani do budúcnosti neišlo o vzbudenie obavy v intenzite hrozby alebo aspoň pohrôžky hrozbou zakládajúcou násilie na verejnom činiteľovi, či už pri výkone jeho právomoci,