Input:

č. 61/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 61/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Exekuci na plat pro opětující se dávky, které se stanou splatnými teprve v budoucnosti, možno povolit jen v případě, že se navrhuje zároveň exekuce k vydobytí dávek už splatných. Samostatně takovou exekuci povolit nelze.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 11. listopadu 1954, 5 Co 653/54.)
Vymáhající věřitel podal u soudu 26. 7. 1954 návrh na povolení exekuce zabavením dlužníkova platu k vydobytí splatné pohledávky na úhradu osobních potřeb za dobu od 1. 6. 1953 do 31. 7. 1954 v částce 1440 Kčs a dalších částek počínajíc 1. 8. 1954 po 120 Kčs měsíčně. Den po podání návrhu, t. j. 27. 4. 1954 ještě před tím, než soud rozhodl o návrhu na povolení exekuce, omezil vymáhající věřitel exekuci o splatnou částku 1440 Kčs, kterou dlužník zatím zaplatil, takže zabavení dlužníkova platu se mělo týkat jen částek 120 Kčs měsíčně počínajíc 1. 8. 1954.
Lidový soud v Čes. Budějovicích návrh na povolení exekuce zamítl.
Krajský soud nevyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele a usnesení soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
V daném případě šlo o návrh na povolení exekuce na plat dlužníka podle §§ 527 a násl. o. s. ř k vydobytí vykonatelné pohledávky ve výši 1440 Kčs pro dlužné výživné za dobu od 31. 7. 1954 a dalších opětujících se dávek splatných v budoucnosti. Návrh došel k soudu 26. 7. 1954 a 27. 7. 1954, ještě než o něm bylo rozhodnuto, omezil jej věřitel o splatnou dlužnou pohledávku v částce 1440 Kčs a trval na povolení exekuce pro výživné splatné v budoucnosti.
Soud prvé stolice