Input:

R 61/1954; Garance

č. 61/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Výchovné podie § 68 zákona o národním pojištění je zvýšením důchodu. Je proto třeba při stanovení vyživovací povinnosti důchodce k dítěti přihlížet k výchovnému jako k součásti příjmu důchodce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 9. dubna 1953, 20 Co 124/53.)
Lidový soud civilní v Praze uložil otci, aby nezletilému dítěti přispíval na úhradu osobních potřeb částkou 400 Kčs (ve starých penězích) měsíčně. Zároveň vyslovil, že ve zvýšené částce není a nemůže být zahrnut rodinný příspěvek na dítě, pokud jej bude zaměstnavatel vyplácet otci.
Krajský soud ke stížnosti opatrovnice dítěte usnesení soudu prvé stolice zrušil a vrátil mu věc k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Prvý soud uložil otci, aby přispíval na úhradu osobních potřeb dítěte 400 Kčs měsíčně. Zároveň vyslovil, že v této částce není a nemůže být zahrnut rodinný přídavek na dítě, pokud jej bude otci zaměstnavatel vyplácet. Tento výrok je nejasný a neurčitý, neboť není z něho bezpečně zřejmo, co měl prvý soud vlastně na mysli. Není z něho jisto, zda v částce 400 Kčs je zahrnuto i výchovné, které otec