Input:

61/1953 Sb., Vládní nařízení o občanských průkazech, platné do 28.2.1958 Archiv

č. 61/1953 Sb., Vládní nařízení o občanských průkazech, platné do 28.2.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. června 1953
o občanských průkazech.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Povinnost mít občanský průkaz.
Občané Československé republiky, kteří mají pobyt na jejím území a dosáhli věku 15 let, jsou povinni mít občanský průkaz; ministr národní bezpečnosti se zmocňuje stanovit výjimky pro určité skupiny osob.
§ 2.
Občanský průkaz.
Občanský průkaz je doklad, kterým občan prokazuje na území Československé republiky svou totožnost, československé státní občanství a jiné právní skutečnosti zapsané v občanském průkazu.
§ 3.
Doba platnosti.
(1)  Občanské průkazy se vydávají na základě stanovených dokladů zásadně s platností na dobu 5 let.
(2)  Občanům, kteří nemohou předložit všechny stanovené doklady, vydá se dočasný občanský průkaz s kratší dobou platnosti.
(3)  Občanům starším 55 let se mohou vydávat občanské průkazy bez omezení doby platnosti.
§ 4.
Zápisy do občanského průkazu.
(1)  Místní národní výbory zapisují do občanského průkazu:
a)  přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou místní národní výbory ohlašovacími orgány;
b)  údaje o uzavření manželství, rozvodu, ovdovění, narození a úmrtí dítěte, pokud tyto skutečnosti nastaly po vydání občanského průkazu.
(2)  Vedení podniků, úřadů a orgánů státní správy, institucí a organizací zapisují do občanského průkazu údaje o zaměstnání.
(3)  Okresní oddělení veřejné bezpečnosti zapisují do občanského průkazu:
a)  přihlášku občana k trvalému nebo přechodnému pobytu a odhlášku z trvalého pobytu v obcích, kde jsou k tomu určena podle zvláštních předpisů;
b)  údaje o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. b), pokud tyto skutečnosti nastaly před vydáním občanského průkazu, a jiné údaje, které stanoví ministr národní bezpečnosti.
§ 5.
Průkazní moc.
(1)  Zápisy v občanském průkazu nahrazují osvědčení o státním občanství, rodný (křestní) list, přihlášku k trvalému nebo přechodnému pobytu, odhlášku z trvalého pobytu, oddací list, jakož i rodný list manžela a dětí mladších 15 let.
(2)  Zápisy podle § 4 odst. 2 jsou průkazem o zaměstnání občana.
(3)  Zápisy v dočasném občanském průkazu nahrazují doklady v něm uvedené.
§ 6.
Povinnosti občana.
Občan, který má občanský průkaz, je povinen:
a)  neustále nosit občanský průkaz a