Input:

60/1962 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 2.12.1966 Archiv

č. 60/1962 Sb., Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", platné do 2.12.1966
[zrušeno č. 89/1966 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1962
o udělování čestného odznaku „Za ochranu hranic ČSSR“
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 14/1956 Sb:
§ 1
Příslušníkům Pohraniční stráže a ostatních součástí ministerstva vnitra, vojákům Čs. lidové armády, členům Pomocné stráže, Pohraniční stráže a Veřejné bezpečnosti i jiným občanům, kteří se zvlášť zasloužili při zajišťování ochrany státních hranic, soustavně dosahují takových výsledků, že se stávají

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací