Input:

60/1958 Sb., Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství Garance

č. 60/1958 Sb., Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. října 1958
o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
Vláda Republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstvo přesného strojírenství se slučují v ministerstvo všeobecného