Input:

60/1957 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky, platné do 31.12.1999 Archiv

č. 60/1957 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky, platné do 31.12.1999
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. září 1957
o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky.
Mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou byla v Praze dne 25. ledna 1957 sjednána Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem.
Národní shromáždění projevilo s Úmluvou a jejím Závěrečným protokolem souhlas dne 18. dubna 1957 a prezident republiky ji