Input:

R 60/1956 (tr.); Garance

č. 60/1956 Sb. rozh. tr.
Stavební materiál získaný trestným činem nebo jako odměna za něj anebo nabytý za věc získanou trestným činem nebo za odměnu za trestný čin [§ 55 odst. 1 písm. c), d) tr. zák.], nelze prohlásit za propadlý, jestliže v době rozsudku neměl tento stavební materiál následkem zpracování (vestavění) povahu samostatné věci.
Věc, jejíž propadnutí bylo vysloveno, musí být v rozsudku přesně označena.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. března 1956, 1 Tz 11/56.)
Lidový soud v Mostě odsoudil obviněného pro trestné činy rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. b) a c) tr. zák. a porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. b), c) tr. zák., protože jako ředitel stavebního závodu, národního podniku, různými machinacemi ke škodě tohoto národního podniku odčerpal různý stavební materiál v částce přes 6000 Kčs, kterého pak zčásti použil ke stavbě své chaty. Lidový soud jako vedlejší trest vyslovil podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. propadnutí „stavebního materiálu odvezeného z národního podniku na výstavbu chaty obviněného, a to zastaveného i nezastaveného“.
Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o propadnutí věcí.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že lidový soud porušil zákon v ustanovení § 55 odst. 1 a 2 tr. zák., když uložil obviněnému trest propadnutí stavebního materiálu dosud nezastavěného do jeho chaty, neboť tento materiál mu vlastnicky vůbec nepatřil, a materiálu již zastavěného, neboť zde nepřihlížel k možnosti uspokojení poškozeného; kromě toho se ve stížnosti pro porušení zákona uvádí, že cit. zákonné