Input:

60/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu, platné do 31.12.1955 Archiv

č. 60/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu, platné do 31.12.1955
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 24. dubna 1951,
kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 57 zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových:
§ 1.
Platnost ustanovení zákona č. 103/1950 Sb. se rozšiřuje na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu s odchylkami uvedenými v §§ 2 až 4.
§ 2.
(1)  Posláním národních podniků v oboru působnosti ministerstva stavebního průmyslu je podle plánu uskutečňovat v úseku stavebnictví socialistickou výstavbu a přestavbu našeho národního hospodářství a tím přispívat k vzestupu národního bohatství, ke zvýšení hmotné a kulturní úrovně pracujících a k upevnění moci