Input:

6/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání Garance

č. 6/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2019 notifikovala Česká republika generálnímu tajemníkovi Rady Evropy následující oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Strasburk, 13. prosince 1957)1) :
V souladu s článkem 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání ze dne 13. prosince 1957, Česká republika oznamuje, že s účinností od 1. listopadu 2019 bude aplikovat právní předpisy k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o postupu předávání mezi