6/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 6/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. července 2018 a 6. srpna 2018 byl sjednán Dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz1) .
Dodatek vstoupil v platnost dne 1. srpna 2018.
České znění české nóty a anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek, se vyhlašují současně.

  
Č.j.: 307801-5/2018-VO
Ministerstvo zahraničních věcí české republiky projevuje úctu Velvyslanectví Estonské republiky v Praze a s odvoláním na čl. 5 písm. b) Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. Července 2013, má čest sdělit, že z důvodů organizačně-technických s platností od 1. srpna 2018 pozastaví výkon zastupování v posuzování žádostí o schengenská víza a udělování schengenských víz jménem Estonské republiky na Velvyslanectví České republiky v Bagdádu pro držitele běžných cestovních pasů.
Česká republika tedy sděluje, že ode dne 1. srpna 2018 bude zastupovat Estonskou republiku v Iráku (Bagdád) při posuzování žádostí o vydávání krátkodobých schengenských víz pouze u držitelů diplomatických a služebních pasů.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Estonské republiky v Praze o své nejhlubší úctě.

Praha 24. července 2018
Velvyslanectví Estonské republiky Praha
  
neoficiální překlad
Ministerstvo zahraničních věcí
Estonské republiky

Č.j. 15.2-2/4426
VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a s odvoláním na Dohodu mezi vládou Estonské republiky a vládou České republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která vstoupila v platnost dne 18. července 2013, má tu čest
 
 Nahoru