Input:

6/1968 Sb., Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů, platné do 13.5.1968 Archiv

č. 6/1968 Sb., Usnesení předsednictva Národního shromáždění o vyhlášení dne voleb do národních výborů, platné do 13.5.1968
[zrušeno č. 52/1968 Sb.]
USNESENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. ledna 1968
o vyhlášení dne voleb do národních výborů