Input:

6/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR) Garance

č. 6/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. ledna 1962
o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
Dne 15. ledna 1959 byla v Ženevě sjednána Celní úmluva o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR).
Dne 31. srpna 1961 byla v