Input:

6/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven, platné do 30.9.1959 Archiv

č. 6/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven, platné do 30.9.1959
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. března 1958
o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1)  Působnost, kterou podle vládního nařízení č. 21/1953 Sb., o občanské kontrole obchodu, ve znění vládního nařízení č. 41/1954 Sb., o občanské kontrole provozoven, vykonávají výkonné orgány okresních národních výborů, se přenáší na