Input:

č. 6/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 6/1958 Sb. rozh. tr.
Zákaz provedení důkazu přečtením protokolu o dřívější výpovědi svědka, který oprávněně odepře výpověď (§ 108 odst. 4 tr. ř.)» se týká pouze dřívější výpovědi učiněné v trestním řízení.
(Rozhodnutí Nej vyššího soudu z 13. září 1957, 1 Tz 167/57.)
Lidový soud v Teplicích zprostil podle § 242 písm. c) tr. ř. obžalovaného obžaloby pro trestné činy pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 a § 240 tr. zák., jehož se obžalovaný podle tvrzení obžaloby dopustil tím, že vícekrát v opilosti zneužíval pohlavně své dcery mladší než patnáct let. Lidový soud odůvodnil své rozhodnutí tím, že nebylo ani přímých ani nepřímých důkazů, z nichž by se dalo bezpečně zjistit, že obžalovaný hlavně zneužíval své dcery, neboť tato dcera obžalovaného odepřela podle § 108 odst. 1 tr. ř. svědeckou výpověď a ostatní důkazy nestačí k usvědčení obžalovaného.
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl odvolání okresního prokurátora v podstatě z důvodů uvedených v rozsudku lidového soudu.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil usnesení krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu v stížnosti pro porušení zákona uvedl, že se soudy neměly v daném případě spokojit jen tím, že dcera obžalovaného odepřela podle zákona svědeckou výpověď, ale bylo jejich povinností, aby si jinými důkazy, byť i nepřímými, zjistily všechny podklady pro své rozhodnutí o tom, zda se obža- _ lovaný trestné činnosti dopustil.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Ustanovení § 108 tr. ř. slouží k tomu, aby nebyl dotčen cit osob blízkých obžalovanému a aby tyto osoby nemusely blízkého