Input:

6/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 6/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1955,
kterým se upravuje udělování čestného titulu „Hrdina Československé republiky” a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlastni a medaile Za službu vlasti.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle §§ 1 a 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1.
(1)  K ocenění výjimečných zásluh o republiku spojených s vykonáním hrdinského činu nebo opětovných hrdinských činů zřizuje se čestný titul „Hrdina ČSR”.
(2)  Čestný titul „Hrdina ČSR” uděluje na návrh vlády president republiky, který vyznamenanému současně propůjčí Řád Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.
(3)  Hrdina ČSR nosí zlatou hvězdu Hrdiny ČSR.
§ 2.
K ocenění zásluh o obranu republiky se zakládají
1.  řády:
a)  Řád rudé zástavy,
b)  Řád rudé hvězdy,
2.  medaile:
a)  Za zásluhy o obranu vlasti,
b)  Za službu vlasti.
§ 3.
Řád rudé zástavy se propůjčuje za vynikající činnost k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, k upevnění obrany a bezpečnosti republiky, za vynikající velitelskou činnost, která měla rozhodující vliv na příznivý výsledek operace nebo bojové akce, za vynikající plnění bojových úkolů, iniciativu, osobní statečnost a vytrvalost v boji s nepřítelem.
§ 4.
Řád rudé hvězdy se propůjčuje za zvlášť úspěšnou činnost k zvýšení bojeschopnosti ozbrojených sil, zejména za vynikající vynálezy a technická zlepšení ve vojenství dosahující celostátního významu, nebo za zvlášť úspěšnou činnost k upevnění obrany a bezpečnosti republiky, zejména za zvýšení a zlepšení branné přípravy pracujících, jakož i za zvlášť úspěšné plnění bojových úkolů, osobní statečnost a vytrvalost v boji s nepřítelem.
§ 5.
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti se propůjčuje za úspěšnou činnost, kterou byla podstatně zvýšena bojová připravenost ozbrojených sil, bezpečnost republiky nebo branná příprava pracujících, za odvážné a iniciativní činy spojené s nebezpečím vlastního života, které rozhodly o úspěšném splnění úkolů jednotky.
§ 6.
Medaile Za službu vlasti se propůjčuje za úspěšnou činnost k zvýšení bojové připravenosti ozbrojených sil, bezpečnosti republiky nebo branné přípravy pracujících, zejména za vynálezy a technická zlepšení důležitého vojenského významu, jakož i za odvážné a iniciativní bojové činy, které přispěly k úspěšnému splnění úkolů za ztížených podmínek.
§ 7.
Podrobnosti o podmínkách udělení čestného titulu „Hrdina ČSR” a propůjčení řádů a medailí založených tímto nařízením, popis zlaté hvězdy Hrdiny ČSR a řádů a medailí, jakož i podrobnosti o jejich nošení jsou obsaženy v připojených stanovách, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 8.
(1)  Věci čestného titulu „Hrdina ČSR” a řádů a medailí založených tímto