Input:

6/1954 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 Garance

č. 6/1954 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 5. ledna 1954
o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949.
Ministr zahraničního obchodu vyhlašuje v dohodě s ministrem zahraničních věcí podle vládní vyhláška č.