Input:

č. 6/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 6/1954 Sb. rozh. tr.
Ochranné léčení podie § 70 odst. 1 tr. zák. (věta za středníkem) může soud nařídit za podmínek v citovaném ustanovení uvedených, i když pachatel trestného činu odsouzen nebyl (na př. proto, že trestní stíhání bylo z důvodů abolice zastaveno).
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 6. srpna 1953, 7 To 150/53.)
Lidový soud v Blansku usnesením nařídil k návrhu okresního prokurátora podle § 70 odst. 1 tr. zák. protialkoholické ochranné léčení obviněného. Svoje rozhodnutí odůvodnil zjištěním, že obviněný svůj výdělek většinou propije, čímž se velmi často dostává do takového stupně opilosti, že svévolně vynechává pracovní směny a při tom pronáší výroky, pro které bylo proti němu zavedeno trestní stíhání pro šíření poplašných zpráv podle § 127 odst. 1 tr. zák. Protože však šlo o čin spáchaný před 4. květnem 1953, t. j. před rozhodnutím presidenta republiky o amnestii, zatavil okresní prokurátor trestní stíhání obviněného podle § 89 odst. 1 písm. f) tr. ř. hledíc k čl. VIL cit. amnestijního rozhodnutí, tedy proto, že trestný čin obviněného byl abolován.
Krajský soud zamítl stížnost obviněného proti nařízení ochranného léčení.
Z odůvodnění:
Stěžovatel se domnívá, že amnestie presidenta republiky ze dne 4. května 1953, v důsledku které okresní prokurátor trestní stíhání podle § 89 odst. 1 písm. f) tr. ř. zastavil, brání i nařízení ochranného léčení podle § 70 odst. 1 tr. zák., ostatně prý nejsou ani jinak splněny předpoklady tohoto zákonného ustanovení, neboť šlo o opilost zcela mimořádnou.
Stížnost je bezdůvodná.
Ustanovení § 70 odst. 1 tr. zák., věta za středníkem, předpokládá jen zjištění, že se pachatel – oddávající se nadměrnému požívání alkoholických nápojů – v opilosti dopustil trestného činu.