Input:

R 6/1954; Garance

č. 6/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovení § 290 odst. 3 o. s. ř. nelze použít na náklady řízení o návrhu na zrušení zbavení svéprávnosti, který podal svéprávnosti zbavený sám. Náklady tohoto řízení hradí osoba zbavená svéprávnosti podle § 290 odst. 2 a § 291 o. s. ř., pokud lze na ní tyto náklady vymoci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 28. srpna 1953, 7 Co 281/53.)
Lidový soud civilní v Ostravě nevyhověl návrhu osoby částečně zbavené svéprávnosti na zrušení zbavení svéprávnosti, a pokud jde o náklady řízení vyslovil, že je nese osoba zbavená svéprávnosti.
Svéprávnosti zbavený napadl usnesení soudu prvé stolice jak ve věci samé, tak i v otázce nákladů.
Krajský soud stížnosti v žádném směru nevyhověl. Pokud jde o náklady řízení uvedl
v odůvodnění:
Rozhodnutí soudu prvé stolice, že svéprávnosti zbavený je povinen nahradit náklady řízení, je správné.
O nákladech řízení o zbavení svéprávnosti obsahuje zvláštní ustanovení § 290 o. s. ř.; těchto ustanovení se má podle § 291 o. s. ř. užít