Input:

6/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby, platné do 31.12.1951 Archiv

č. 6/1951 Sb., Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby, platné do 31.12.1951
[zrušeno č. 116/1951 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 12. února 1951,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací