590/2004 Sb., Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky, ve znění účinném k 15.9.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 590/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. listopadu 2004
o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
356/2005 Sb.
(k 15.9.2005)
ruší ust. § 1 písm. h)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Další plat poskytovaný podle zvláštního právního předpisu za výkon funkce
a) poslance a senátora, s výjimkou předsedy komory Parlamentu,
b) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
c) ministra a místopředsedy vlády,
d) soudce Ústavního soudu, s výjimkou předsedy Ústavního soudu,
e) člena a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
g) ředitele Bezpečnostní informační služby,
h) (zrušeno nálezem ÚS č.
 
 Nahoru