59/1994 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provozu hraničních celních přechodů na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou, ve znění účinném k 20.10.2000

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 59/1994 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
47/1997 Sb.
(k 28.2.1997)
ruší I. část seznamu přechodů
23/1998 Sb.
(k 2.7.1997)
ruší II. část Seznamu hraničních celních přechodů
87/2000 Sb. m. s.
(k 14.6.2000)
ruší IV. část Seznamu hraničních celních přechodů; Vyhlášeno české znění Dohody.
122/2000 Sb. m. s.
(k 20.10.2000)
ruší III. část Seznamu hraničních přechodů
Ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že ke dni 1. ledna 1994 jsou na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou v provozu hraniční celní přechody, jejichž seznam se vyhlašuje současně.
SEZNAM
hraničních celních přechodů na státních hranicích České republiky

I. na úseku státních hranic se Spolkovou republikou Německo
(I. část zrušena a nahrazena 47/1997 Sb.)
II. na úseku státních hranic s Polskou republikou
(II. část zrušena a nahrazena 23/1998 Sb.)
III. na úseku státních hranic s Rakouskou republikou
(III. část zrušena a nahrazena
 
 Nahoru