Input:

59/1966 Sb., Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966 Garance

č. 59/1966 Sb., Vládní nařízení o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1966
o prodloužení základní služby některým vojákům silničního vojska v roce 1966
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 branného zákona č. 92/1949 Sb. ve znění zákona č. 19/1958 Sb.:
§ 1
(1) Doba trvání základní služby vojáků s nástupním termínem k 1. srpnu 1964, zařazených u útvarů silničního vojska, pokud k