Input:

R 59/1965 (tr.); Doprava. Opilství Garance

č. 59/1965 Sb. rozh. tr.
Jízdu na tandemu (druhém sedadle) motocyklu nelze považovat za výkon zaměstnání nebo činnosti ve smyslu ustanovení § 201 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 3. 9 .1965 - 6 Tz 38/65.)
Okresní soud v Kroměříži uznal obviněného K. vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák., který spáchal tím, že vypil přesně nezjištěné množství alkoholických nápojů a pak jel jako tandemista na motocyklu řízeném spoluobviněným J. Za tento trestný čin byl obviněnému podle § 201 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání pěti (5) měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona rozsudek okresního soudu v Kroměříži v celém rozsahu ohledně obviněného K. zrušil a obviněného podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby.
V odůvodnění napadeného rozsudku, které - v rozporu s požadavky ustanovení § 125 tr. ř. - neobsahuje podrobnější rozvedení právních úvah soudu, se naznačuje, že soud v tomto směru vycházel ze zjištění, že "sezení obžalovaného na tandemu bylo labilní a mohlo ovlivňovat řízení motocyklu".
Trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. se dopustí ten, kdo poté, co požil alkoholické nápoje, vykonává zaměstnání nebo činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Z citovaného ustanovení vyplývá, že zákon nemá na mysli výkon jakéhokoli zaměstnání nebo jakékoli činnosti, nýbrž pouze takového zaměstnání nebo činnosti, jejichž bezpečný výkon předpokládá soustředěnou pozornost a pohotovost, přičemž i menší oslabení normálních psychických a fyzických schopností vyvolává možnost v