Input:

59/1963 Sb., Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku Garance

č. 59/1963 Sb., Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 25. července 1963
o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
Za účelem lepšího a urychleného hospodářského využití základních prostředků - zejména strojů a zařízení - stanoví ministerstvo financí podle § 15 odst. 12 písm. f) vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
§ 1
Správa movitých základních prostředků, jsou-li jinak splněny podmínky stanovené vyhláškou