Input:

59/1962 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem, platné do 30.6.1965 Archiv

č. 59/1962 Sb., Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem, platné do 30.6.1965
VYHLÁŠKA
rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové
ze dne 25. června 1962,
kterou se určuje další