Input:

59/1961 Sb., Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra, platné do 30.9.1976 Archiv

č. 59/1961 Sb., Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra, platné do 30.9.1976
[zrušeno č. 50/1976 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra výstavby
ze dne 23. června 1961,
kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra
Ministr výstavby v dohodě s ministrem vnitra stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, ve znění § 3 vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu:
§ 1
Pravomoc stavebních úřadů, s výjimkou pravomoci ve věcech vyvlastnění a náhrady za vyvlastnění, se u staveb ministerstva vnitra přenáší na toto ministerstvo.1)
§ 2
(1) Za stavby