Input:

59/1960 Sb., Garance

č. 59/1960 Sb.,
Úřední sdělení
z ministerstva školství a kultury
ze dne 5. května 1960
o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
V § 5 odst. 1 (čl. I bod 1) poslední věta se opravuje tisková chyba, takže toto ustanovení