Input:

59/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací Archiv

č. 59/1956 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 1956
kterým se mění a doplňuje zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Zákon č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organisací, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 1 písm. a) zní:
„družstva a jejich organisace s výjimkou jednotných zemědělských družstev;”
2. § 2 zní:
㤠2.
Z čeho se platí daň.
Družstva, jejich organisace a osoby uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) platí daň ze zisku z veškeré své činnosti a z hospodaření veškerým svým majetkem, podniky dobrovolnických a jiných organisací platí daň ze zisku z hospodářské činnosti.”
3. § 5 zní:
㤠5.
Sazba daně.
(1)  Daň činí:
 
1.
u výrobních družstev: při rentabilitě
 
 
do 3 %
25 % z dani podrobeného zisku,
 
nad 3 % do 5 %
25 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 3 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
50 % ze zbytku zisku,
 
nad 5 % do 8 %
35 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 5 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
55 % ze zbytku zisku,
 
nad 8 % do 12 %
42,5 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 8 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
65 % ze zbytku zisku,
 
nad 12 % do 15 %
50 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 12 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
75 % ze zbytku zisku,
 
nad 15 % do 20 %
55 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 15 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
80 % ze zbytku zisku,
 
nad 20 % do 25 %
61,2 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 20 % úplných vlastních nákladů, a
 
 
85 % ze zbytku zisku,
 
nad 25 %
66 % z části dani podrobeného zisku, která se rovná 25 % úplných vlastních nákladů, a