Input:

59/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci Garance

č. 59/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. července 1953,
kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Výstavba socialismu v ČSR, která neustálým zvyšováním výroby zabezpečuje trvalý vzestup blahobytu každého pracujícího, je vlastní věcí a přímým zájmem československého pracujícího lidu a jeho dělnické třídy. Československý pracující lid prokázal v těchto dnech, že pochopil význam boje proti absenci a fluktuaci a že dovede sám zajistit, opíraje se o svou Komunistickou stranu, Revoluční odborové hnutí a