Input:

58/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát Garance

č. 58/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 37 odst. 11 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb.:
Čl. I
V § 1 odst. 2 vyhlášky č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného