Input:

58/1965 Sb., Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, platné do 31.12.1969 Archiv

č. 58/1965 Sb., Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví, platné do 31.12.1969
[zrušeno č. 150/1969 Sb.]
Zákon
ze dne 17. června 1965,
kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Provinění podle § 19 písm. a) a c) a § 21 písm. b) zákona č. 38/1961 Sb., (podle § 38 písm. a) a c) a § 40 písm. b) zákona č. 60/1961 Sb.) a přestupek podle § 19 zákona č. 60/1961 Sb. osoby,
a) která byla v posledním roce před jeho spácháním postižena pro některé z uvedených provinění nebo přestupek anebo v posledních třech letech pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzena nebo z výkonu trestu propuštěna, a
b) u níž celkové zhodnocení způsobu jejího dosavadního života ukazuje, že od postihu před místním lidovým soudem nebo národním výborem nelze očekávat její nápravu,

projedná okresní soud.
§ 2
(1) Za provinění nebo