Input:

58/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně Garance

č. 58/1960 Sb., Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
VYHLÁŠKA
rady Krajského národního výboru v Liberci
ze dne 26. dubna 1960,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
§ 1
Rada Krajského národního výboru v