Input:

58/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol Garance

č. 58/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. září 1958
o změnách v organisaci vysokých škol
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělání učitelů (školského zákona):
§ 1
Z Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze se zřizuje fakulta téhož názvu na Vysoké škole pedagogické v Praze.
§ 2
Z Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové se zřizuje lékařská fakulta v Hradci Králové jako další fakulta University Karlovy v Praze.
§ 3
(1)  Vysoká škola