Input:

R 58/1957; Garance

č. 58/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Zápůrčí žalobu ve smyslu § 152 odst. 1 obč. zák. může proti třetí osobě podat i jen jeden ze spoluvlastníků věci, o jejíž ochranu jde.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. ledna 1957, Cz 694/56.)
Žalobkyně spolu se svým manželem jsou spoluvlastníky nemovitosti ve vl. č. 11 kat. úz. S. s domem čp. 11, každý k jedné ideální polovině. K manželově druhé ideální polovině má prý žalobkyně požívací právo. Žalovaní jsou spoluvlastníky nemovitostí zapsaných ve vl. č. 10 kat. úz. S. s domem čp. 10. Oba tyto domy i s pozemky sousedí a podle žalobního přednesu žalovaní měli u svého stavení rybníček, v němž zachycovali odpadovou vodu a odváděli ji přes svou zahradu do kanalisace. Na jaře 1955 žalovaní rybníček zaházeli a od té doby odpadová voda stéká na nemovitosti, jichž je žalobkyně spoluvlastnicí, a poškozuje je. Domáhá se proto žalobkyně vydání rozsudku, jímž by bylo uznáno právem, že žalovaní porušili vlastnictví a požívací právo žalobkyně k nemovitostem zapsaným ve vl. č. 11 kat. úz. S. tím, že v r. 1955 a začátkem r. 1956 vypouštěli ze svých pozemků na pozemky žalobkyně vodu z prádla a vodu z řízků, dále že jsou povinni zdržet se dalšího rušení vlastnického a požívacího práva žalobkyně k jejím pozemkům a učinit opatření, aby odpadová voda nestékala na pozemky žalobkyně, jakož i zaplatit náklady řízení.
Žalovaní se bránili tím, že žalobkyně je jen spoluvlastnicí nemovitostí zapsaných ve vl. č. 11 kat. úz. S., druhým spoluvlastníkem je její manžel, který je však již delší dobu v pohraničí, dále že neučmili žádné opatření ohledně odtoku odpadových vod, když nemovitosti zapsané ve vl. č. 10 kat. úz. S. koupili, zejména nezaházeli na jaře 1955 rybníček a stav obou nemovitostí je právě takový, jako byl za jejich právního