Input:

58/1949 Sb., Garance

č. 58/1949 Sb.,
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. března 1949
o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 14 Sb., o referátech krajských národních výborů pro školství, osvětu a tělesnou výchovu.
V úředním slovenském znění vládního

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací