579/2004 Sb., Nařízení vlády , kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů, ve znění účinném k 1.1.2015

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 579/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
179/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší část první
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 179/2014 Sb. k 1.1.2015)
ČÁST DRUHÁ
Zrušení některých nařízení vlády, upravujících podporu vývozu některých zemědělských produktů
Čl. II
Zrušuje se:
1. Nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka.
2. Nařízení vlády č. 295/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka.
3. Nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu
 
 Nahoru