Input:

57/2024 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy Garance

č. 57/2024 Sb., Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. února 2024
o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje ocenění udělované Ministerstvem dopravy a podmínky pro jeho udělování.
§ 2
Udělované ocenění
(1)  Ministerstvo dopravy může jako ocenění udělovat Medaili Ministerstva dopravy.
(2)  Medaile má kulatý tvar o průměru 60 mm a je ražena z mosazi. Na lícní straně medaile jsou po jejím obvodu umístěny kruhy a obdélník rozdělený na tři stejnoměrné klíny bílé, modré a červené barvy odvozené od barev státní vlajky. Na rubové straně medaile jsou uvedena slova „Medaile Ministerstva dopravy”.
(3)  Součástí ocenění je též diplom, odznak a stojánek.
§ 3
Udělení ocenění
(1)  Ocenění uděluje Ministerstvo dopravy na návrh nebo i bez návrhu fyzické nebo právnické osobě za mimořádný počin, významné zásluhy nebo dlouhodobé působení v oblasti dopravy.
(2)  Fyzické osobě lze ocenění osobě udělit též in memoriam.
§ 4