57/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 57/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. ledna 2001,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V příloze č. 9 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, se za položku „Safrol“ doplňují do sloupce „Mezinárodní nechráněný název
 
 Nahoru