Input:

R 57/1968 (tr.); I. Výkon trestu odnětí svobody.; II. Výkon trestu odnětí svobody Garance

č. 57/1968 Sb. rozh. tr.
I. Podávání stížností a žádostí, kterými se odsouzený domáhá ve výkonu trestu odnětí svobody svých práv a oprávněných zájmů ve smyslu § 11 zák. č. 59/1965 Sb., nelze považovat za projev nekázně a nedostatku převýchovy, odůvodňující přeřazení odsouzeného do vyšší nápravně výchovné skupiny.
II. Odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody má právo žádat o přeřazení jenom z vyšší do nižší, nikoliv z nižší do vyšší nápravně výchovné skupiny.
(Rozsudek Nejvyššího soudu z 13. srpna 1968, 7 Tz 36/68.)
Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona v ustanovení § 6 odst. 2 zák. č. 59/1965 Sb. usnesením okresního soudu v Ostravě sp. zn. Nt 297/67, jímž byl odsouzený k vlastní žádosti přeřazen z první do druhé nápravně výchovné skupiny.
Z odůvodnění:
Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žádost odsouzeného o podmíněné propuštění, ale současně ho vzhledem k jeho kladnému hodnocení přeřadil z II. nápravně výchovné skupiny do I. nápravně výchovné skupiny.
Krátce na to podal odsouzený žádost o zpětné přeřazení do II. nápravně výchovné skupiny; žádost odůvodňoval tím, že přeřazení mu po zdravotní stránce nevyhovuje. Trpí tuberkulosou, pracovní zařazení v I. nápravně výchovné skupině není pro něho vhodné a vzhledem k ubytování má potíže s ledvinami. Strava, kterou dostává, je nedostatečná ve srovnání se stravou v II. nápravně výchovné skupině pro nemocného tuberkulosou.
Žádost odsouzeného předložil náčelník NVÚ-MV soudu s doporučením, aby žádosti bylo vyhověno. Uvedl ve svém podání, že odsouzený projevuje soustavně nespokojenost, že jeho stížnost byla projednána za účasti lékaře i dozorového prokurátora, který mu nakonec doporučil podat si žádost o přeřazení do vyšší nápravné skupiny.
Okresní soud v Ostravě usnesením z 8. ledna 1968 sp. zn. Nt 297/67 žádosti odsouzeného vyhověl a podle § 324 odst. 1 tr. ř. ho z důvodů uvedených v § 6 odst. 2 zák. č. 59/1965 Sb. přeřadil z první nápravně výchovné skupiny do druhé nápravně výchovné skupiny.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo a zjistil, že byl porušen zákon.
Odsouzený ve své žádosti o přeřazení z první do druhé nápravně výchovné skupiny uvedl, že mu výkon trestu odnětí svobody v první nápravně výchovné skupině nevyhovuje po zdravotní stránce, že dostává oběd v pozdní hodinu a na ubikaci je chladno, které nepříznivě působí na jeho chorobu (TBC). Pociťuje zhoršení svého zdravotního stavu, má také potíže s močovým měchýřem a ledvinami. Dávky stravy nejsou dostatečné.
Náčelník NVÚ-MV v písemném vyjádření k této žádosti uvedl, že odsouzený od svého přemístění do NVÚ-MV projevuje neustále nespokojenost s přemístěním, s pracovním zařazením a v neposlední řadě i s podáváním stravy. Věc byla projednána s prokurátorem, vykonávajícím dozor nad výkonem trestu odnětí svobody, který odsouzenému doporučil, aby požádal o opětné přeřazení do druhé nápravné skupiny. Na toto písemné vyjádření se zástupce náčelníka u veřejného zasedání odvolal.
Okresní soud na základě toho dospěl k závěru, že výkon trestu odnětí svobody v první nápravně