Input:

57/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 sb., o učebních oborech Archiv

č. 57/1962 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 sb., o učebních oborech
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 10. května 1962,
kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, se ve skupině 12