Input:

57/1956 Sb., Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev, platné do 30.6.1968 Archiv

č. 57/1956 Sb., Vládní nařízení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev, platné do 30.6.1968
[zrušeno č. 87/1968 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. prosince 1956
o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je zabezpečit členy výrobních družstev pro případ nemoci (nemocenské pojištění) a pro případ stáří, invalidity a ztráty živitele (důchodové zabezpečení).
§ 2.
Osobní rozsah.
Toto nařízení se vztahuje na členy výrobních družstev (dále jen „družstva“) a jejich rodinné příslušníky.
§ 3.
Věcný rozsah.
Nestanoví-li toto nařízení dále jinak, platí o nemocenském pojištění členů družstev a jejich rodinných příslušníků přiměřeně předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců a o jejich důchodovém zabezpečení přiměřeně předpisy o sociálním zabezpečení.
Nemocenské pojištění.
§ 4.
Orgány provádějící nemocenské pojištění.
(1) Nemocenské pojištění členů