Input:

č. 57/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 57/1954 Sb. rozh. tr.
Jestliže pachatel v úmyslu způsobit někomu ublížení na zdraví použije k tomu zbraně, věda, že jde o zbraň, jejíž užití proti tělu druhého má zpravidla za následek těžkou újmu na zdraví, a vede-li ji proti důležitým částem těla, nutno z toho usuzovat na úmysl pachatelův způsobit těžkou újmu na zdraví (§ 220 tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 22. ledna 1954, 10 To 11/54.)
Obviněný A a další tři obvinění se zúčastnili taneční zábavy v hostinci. Při zábavě se postavil obviněný A za dalšího účastníka P a dělal za ním posměšné posuňky. Na to R, zeť jmenovaného P, napomenul obviněného A, aby svého počínání zanechal, na což reagoval obviněný A tak, že dvakrát vyzval R, aby s ním vyšel ven, zřejmě proto, aby vyvolal rvačku. Když jeho výzva neměla účinku, vyvolal pak obviněný A rvačku tím způsobem, že přímo v hostinci napadl R. K obviněnému se pak přidali další obvinění B, C a D, kteří nejprve Ř bili pěstmi, načež téhož i P vytlačili před hostinec. Tam pokračovali ve rvačce a tyčemi od plotu útočili na P. Když již rvačka byla takto rozpoutána, odstoupil obviněný A stranou, vyňal z kapsy kapesní nůž, rozevřel jej, přiskočil zezadu k P a bodl jej prudce do levé strany zad. Nůž projel až do plic, čímž P utrpěl těžkou újmu na zdraví, takže musel být odvezen do nemocnice a tam delší dobu léčen.
Lidový soud v Mladé Boleslavi uznal obviněné A, B, C a D vinnými trestným činem rvačky podle § 223 odst. 1 tr. zák. a obviněného A též trestným činem ublížení na zdraví % podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. Lidový soud odůvodnil výrok o vině obviněného A ve směru trestného činu ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. tak, že posudkem znalce lékaře zjistil, že po objektivní stránce P utrpěl zranění, které nutno považovat za těžkou újmu na zdraví, protože byl poškozen důležitý orgán, totiž pravá plíce [§ 75 odst. 13 písm. e) tr. zák.]. Po subjektivní stránce však měl obviněný v úmyslu ublížit někomu z přítomných, byť to byl kdokoli, a uspokojit tak svou pomstychtivost za to, že měl spor s R. Protože měl v úmyclu způsobit někomu, aniž věděl komu, nějaké zranění, nedá se předpokládat, že by byl měl v úmyslu způsobit výslovně těžkou újmu na zdraví. Malý poměrně nožík, jímž byl P zraněn, také nenasvědčuje tomu, že by byl obviněný A chtěl někomu způsobit těžkou újmu na zdraví.
Krajský soud k odvolání okresního prokurátora ohledně obviněného A zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vině, pokud byl tento obviněný uznán vinným též trestným činem ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. a uznal jej vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 220 odst. 1 tr. zák. (v souběhu s