Input:

57/1953 Sb., Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů Garance

č. 57/1953 Sb., Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. června 1953
o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Na ministerstvo vnitra se přenáší ze státního úřadu plánovacího a z ministerstva stavebního průmyslu provádění zákona č. 280/1949 Sb., o územním plánování a výstavbě obcí, a předpisů podle něho vydaných.
§ 2.
Územní plány obcí schválené podle předpisů zákona č. 280/1949 Sb., vyžadují ke své závaznosti ještě potvrzení podle těchto ustanovení:
a) směrné a podrobné plány hlavního města Prahy a měst, která jsou sídly krajských národních výborů, potvrzuje vláda;
b) směrné a podrobné plány jiných obcí s počtem obyvatel nad 25 000 potvrzuje vládní výbor pro výstavbu;
c) směrné a podrobné plány ostatních obcí potvrzuje ministerstvo vnitra;
d) zastavovací plány potvrzuje orgán, který je podle vládního nařízení č.