Input:

57/1946 Sb., Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky Garance

č. 57/1946 Sb., Ústavní zákon, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 28. března 1946,
kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky.
Prozatimní Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Článek I.
(1)  Prozatimní Národní shromáždění schvaluje a prohlašuje za zákon ústavní dekrety a dekrety presidenta republiky, vydané na základě § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 15. října 1940, č. 2 Úř. věst. čsl. (č. 20/1945 Sb.), o prozatímním výkonu moci zákonodárné, a to včetně právě uvedeného ústavního dekretu, pokud se tak již nestalo.
(2)  Veškeré dekrety presidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon; ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní.
(3)  Územní a časová platnost předpisů v předcházejících odstavcích uvedených zůstává beze změny.
Článek II.
Tím se provádí a mění čl. 5, odst. 1 a 2 ústavního dekretu presidenta